En kungsådra för nationens samhörighet

285.00 kr

Läsebok för folkskolan i det sena 1800- och tidiga 1900-talets skola och samhälle
Henrik Edgren

1868 utkom premiärupplagan av Läsebok för folkskolan, som var en av de första massproducerade svenska läroböckerna. Den fick ett snabbt genomslag och användes i undervisningen på folkskolor, läroverk, lärarseminarier och folkhögskolor. Med hjälp av Folkskolans Läsebok – som den också ofta benämndes – skulle barn och ungdomar lära sig läsa och skriva på modersmålet samt inhämta det mest centrala vad gäller moraliska värderingar och tänkesätt, nationell identitet och geografi, kultur och historia, naturvetenskaplig elementa samt om världen utanför Sverige.

Kort sagt skulle Läsebok för folkskolan forma och utbilda Sveriges unga invånare under en tid kännetecknad av massnationalism, kritik mot Svenska kyrkan, industrialisering, skolpedagogiska reformer och kamp om utökade politiska, sociala och ekonomiska rättigheter. Denna bok handlar om just detta, det vill säga om hur Folkskolans Läsebok under det sena 1800- och tidiga 1900-talet utgjorde ett nationellt bildningsverktyg då motsättningarna mellan ett undersåte- och medborgarsverige alltmer ställdes på sin spets.

Den ger en ingående, utförlig, tillförlitlig och mycket balanserad bild av ett pedagogiskt projekt som i en tid av social, religiös och kunskapsmässig turbulens både sökte betona sammanhang, besinning och stabilitet och orientera om tidens landvinningar och trender. Den kompletterar på ett utmärkt sätt tidigare, ofta annorlunda inriktad forskning.

Betyg 4/5, Ola Svärd, BTJ-häftet nr 12, 2024

Författare

Henrik Edgren (f. 1972) är docent i historia och utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Han disputerade 2005 med avhandlingen Publicitet för medborgsmannavett. Det nationellt svenska i politiska Stockholmstidningar 1810–1831. Edgren har därefter publicerat studier som huvudsakligen handlat om 1800-talets centrala samhällsförändringar i nationella, nordiska och globala sammanhang, ofta utifrån politiska och utbildningshistoriska teman.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Henrik Edgren

Sidantal

400 sid

Illustrerad

36 sidor illustrerade i svartvitt

ISBN

978-91-89361-88-1

Pris

285 kr

Titel

En kungsådra för nationens samhörighet. Läsebok för folkskolan i det sena 1800- och tidiga 1900-talets skola och samhälle

Utgiven

2024

Press/bilder

Press/bilder


Pressmeddelande