Nikolas Glover

Nikolas Glover

Nikolas Glover är docent i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Han forskar bland annat om de historiska relationerna mellan stat och näringsliv inom svensk export-, bistånds- och utrikespolitik.

Böcker

Marknadens tid

Mellan folkhemskapitalism och nyliberalism
Jenny Andersson, Nikolas Glover, Orsi Husz & David Larsson Heidenblad (red.)

Det sena 1900-talet kan kallas för marknadens tid, men hur gick det till och vad fick det för konsekvenser att marknaden fick en så central roll i svenskt samhällsliv? Författarna belyser händelseförloppen som påverkade folks vardagsliv från 1970-talet och framåt.

Läs mer »

National Relations

Public diplomacy, national identity and the Swedish Institute 1945–1970
Nikolas Glover

Historikern Nikolas Glover analyserar de politiska processer och ekonomiska intressen som låg bakom Svenska institutet, liksom de nationella narrativ som det följaktligen producerade. Han ger ett historiskt perspektiv på marknadsföringen av svensk kultur utomlands, och på hur idéer om modern kommunikation formade institutets arbete och dess projicering av Sverige.

Läs mer »