Marknadens tid

277.00 kr

Mellan folkhemskapitalism och nyliberalism
Jenny Andersson, Nikolas Glover, Orsi Husz & David Larsson Heidenblad (red.)

Det sena 1900-talet kan kallas för marknadens tid. Man skulle kunna beskriva det som att marknaden sprängde sina ramar och skapade ett nytt historiskt moraliskt rum. Hur gick det till och vad fick det för konsekvenser att ”marknaden” – som institution, ideal och metafor – fick en central roll i det svenska samhällslivet?

Den nya marknadslogiken gjorde djupa avtryck i politiken, men den förändrade också människors vardagsliv, språkbruk och referensramar. I Marknadens tid analyserar femton framstående historiker olika beståndsdelar i händelseförloppen från 1970-talet och framåt. De visar att marknaden inte kan förstås som en monolit – det har funnits flera olika marknadsbegrepp och visioner i omlopp som både samverkat och konkurrerat med varandra.

Författarna pekar på såväl historiska brytningspunkter som kontinuiteter längre bakåt i välfärdsstatens historia. Den historiska blicken avtäcker marknadsvändningens ofta förbisedda sociala, politiska och kulturella allianser, och belyser de tidvis stora skillnaderna mellan aktörernas avsikter och hur det sedan blev.

Medverkande

Jenny Andersson
Klara Arnberg
Erik Bengtsson
Oskar Broberg
Nikolas Glover
Orsi Husz
Liza Jakobsson
David Larsson Heidenblad
Carl Marklund
Helena Mattsson
Andreas Mørkved Hellenes
Charlotte Nilsson
Linnea Tillema
Helena Tolvhed
Elin Åström Rudberg

Artikelnr: 978-91-89361-75-1 Kategorier: , , ,
Beskrivning

Jenny Andersson är professor i idéhistoria vid Uppsala universitet. Hon har tidigare skrivit flera böcker om den svenska socialdemokratins historia, samt på engelska boken The future of the world. Futurology, futurists and the struggle for the Cold War imagination. Hon leder forskningsprogrammet Nyliberalism i Norden.

Nikolas Glover är docent i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Han forskar bland annat om de historiska relationerna mellan stat och näringsliv inom svensk export-, bistånds- och utrikespolitik.

Orsi Husz är professor i idéhistoria vid Uppsala universitet. Hennes forskning behandlar det ekonomiska vardagslivets olika aspekter i spänningsfältet mellan ekonomisk historia och kulturhistoria. Hon har publicerat historiska arbeten om konsumtionskultur, utbildningens marknad, privatekonomi och medelklassidentitet, pengars kulturella betydelse samt om vardagslivets finansialisering.

David Larsson Heidenblad är docent i historia, biträdande föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK) vid Lunds universitet och professor II vid Senter for profesjonsstudier (SPS) vid Oslo Metropolitan University. Hans pågående forskning kretsar kring aktiesparandets popularisering i Sverige. Tidigare har han främst forskat om miljöfrågornas genombrott och tillsammans med kollegor har han etablerat kunskapshistoria i Norden. 

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

David Larsson Heidenblad, Orsi Husz, Jenny Andersson, Nikolas Glover

Sidantal

400 sid

Illustrerad

15 illustrerade sidor

ISBN

978-91-89361-75-1

Pris

277 kr

Titel

Marknadens tid. Mellan folkhemskapitalism och nyliberalism

Utgiven

2023

Press/bilder

Press/bilder

Pressmeddelande