Jenny Andersson

Jenny Andersson

 Jenny Andersson är professor i idéhistoria vid Uppsala universitet. Hon har skrivit flera böcker om den svenska socialdemokratins historia, samt på engelska boken The future of the world. Futurology, futurists and the struggle for the Cold War imagination. Hon leder forskningsprogrammet Nyliberalism i Norden.

Böcker

Marknadens tid

Mellan folkhemskapitalism och nyliberalism
Jenny Andersson, Nikolas Glover, Orsi Husz & David Larsson Heidenblad (red.)

Det sena 1900-talet kan kallas för marknadens tid, men hur gick det till och vad fick det för konsekvenser att marknaden fick en så central roll i svenskt samhällsliv? Författarna belyser händelseförloppen som påverkade folks vardagsliv från 1970-talet och framåt.

Läs mer »