Fred Hocker

Fred Hocker

Fred Hocker är forskningsledare på Vasamuseet och har en doktorsexamen i antropologi från the Nautical Archaeology Program vid Texas A&M University. Han undervisade därefter medeltida sjöfart och historisk skeppsbyggnad där, och har sedan gjort en rad marinarkeologiska utgrävningar i USA, Nordeuropa och Medelhavet. Hocker är ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet och har mottagit ett antal hedersutnämningar. 2023 förlänades han H.M. Konungens medalj för framstående insatser inom det marinarkeologiska forskningsområdet.

English:
Fred Hocker is the Director of Research at the Vasa Museum, responsible for historical and archaeological research concerning the ship and its contents. Formerly the Yamini Associate Professor of Nautical Archaeology at Texas A&M University, he worked as a wooden shipwright and shipkeeper at Mystic Seaport Museum before entering the academic world. He is an active crew volunteer on Kalmar Nyckel, a sailing reconstruction of a full-rigged ship of the 1620s–1640s.

Foto: Catrin Rising/Vasamuseet/SMTM

Böcker

Vasa II. Rigging and sailing a Swedish warship of 1628

Part 1. The material remains and archaeological context
Fred Hocker (red.)

Vasa II Part 1 berättar om över tusen olika föremål av trä, metall och tyg – delar som sammantaget är den mest kompletta rigg som överlevt sedan före sekelskiftet 1800. De har givit förutsättningarna för den livfulla rekonstruktionen och iscensättningen av segelverket och sjöegenskaperna hos det kraftfulla krigsskepp från 1628 som Vasa är.

Läs mer »