Josefin Hägglund

Josefin Hägglund

Josefin Hägglund är fil.dr och forskare i historia vid Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola. Hon disputerade 2023 vid Södertörns högskola med avhandlingen Demokratins stridslinjer: Carl Lindhagen och politikens omvandling, 1896–1923. I sin forskning intresserar hon sig för hur politik, representation och demokrati har tänkts och praktiserats under 1800- och 1900-talen.

Foto: Victor Pressfeldt

Böcker

Politiskt aktörskap i en omvandlingstid

Sverige 1880–1930
Anton Jansson, Josefin Hägglund & Erik Bengtsson (red.)

Tiden kring förra sekelskiftet var turbulent med stora omvälvningar i samhället. Här möter läsaren tio personer – riksdagsledamöter, skribenter och folkrörelsepersoner – som tillhörde olika politiska läger och slogs för skilda ideal. Gemensamt hade de viljan att göra avtryck i en komplex och föränderlig värld som här träder fram i en rik skildring av svensk politisk historia i en omvandlingstid.

Läs mer »