Politiskt aktörskap i en omvandlingstid

250.00 kr

Sverige 1880–1930
Anton Jansson, Josefin Hägglund & Erik Bengtsson (red.)

Decennierna kring förra sekelskiftet var en turbulent tid med stora omvälvningar i det svenska samhället. Här möter läsaren tio personer som var med och agerade politiskt i skeendet. Riksdagsledamöter som Nelly Thüring finns med, men också skribenter som Elin Wägner, akademiker som Pontus Fahlbeck och folkrörelsepersoner som Martin Andersson. De porträtterade tillhörde olika politiska läger och slogs för skilda ideal men gemensamt hade de viljan att göra avtryck i en komplex och föränderlig politisk värld.

Författarna till boken beskriver tidens förändringar genom att visa hur aktörernas position och situation skiftade, och hur de själva reagerade på samhällsomvandlingen. Men skribenterna vill även lyfta fram själva aktörskapet och låta handlandet stå i fokus. I texterna blir det tydligt hur typiskt det var för perioden att politiskt aktiva rörde sig mellan olika handlingspositioner och sammanhang som riksdagen, medie- och affärsvärlden, universiteten eller organisationer och samfund på gräsrotsnivå. Fram träder en rik skildring av svensk politisk historia i en omvandlingstid.

Medverkande

Malin Arvidsson
Erik Bengtsson
Gunnela Björk
Christina Carlsson Wetterberg
Josefin Hägglund
Anton Jansson
Katarina Leppänen
Oscar Nygren
Anders Pedersson
Hannes Rolf

Artikelnr: 978-91-89361-78-2 Kategorier: , , , ,
Beskrivning

Anton Jansson är docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen kretsar kring politisk idéhistoria, humanioras historia, samt kristendom och sekularisering. Han har tillsammans med Johan Östling och Ragni Svensson Stringberg författat boken Humanister i offentligheten (som kom ut 2022).

Josefin Hägglund är fil.dr i historia och disputerade 2023 vid Södertörns högskola med avhandlingen Demokratins stridslinjer: Carl Lindhagen och politikens omvandling, 1896–1923. I sin forskning intresserar hon sig för hur politik, representation och demokrati har tänkts och praktiserats under 1800- och 1900-talen.

Erik Bengtsson är docent och lektor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Han forskar framför allt om ekonomisk ojämlikhet ca 1650–1950, agrarhistoria och politisk historia. Bengtsson har bland annat publicerat monografin Världens jämlikaste land? (2020).

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Anton Jansson, Erik Bengtsson, Josefin Hägglund

Sidantal

270 sid

ISBN

978-91-89361-78-2

Pris

250 kr

Titel

Politiskt aktörskap i en omvandlingstid. Sverige 1880–1930

Utgiven

2024

Press/bilder

Press/bilder

Pressmeddelande