Anton Jansson

Anton Jansson

Anton Jansson är docent och forskare i idéhistoria vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen kretsar kring politisk idéhistoria, humanioras historia, samt kristendom och sekularisering. Han har tillsammans med Johan Östling och Ragni Svensson Stringberg författat boken Humanister i offentligheten (som kom ut 2022).

Foto: Gunnar Jönsson

X (Twitter): @antnlj

Böcker

Politiskt aktörskap i en omvandlingstid

Sverige 1880–1930
Anton Jansson, Josefin Hägglund & Erik Bengtsson (red.)

Tiden kring förra sekelskiftet var turbulent med stora omvälvningar i samhället. Här möter läsaren tio personer – riksdagsledamöter, skribenter och folkrörelsepersoner – som tillhörde olika politiska läger och slogs för skilda ideal. Gemensamt hade de viljan att göra avtryck i en komplex och föränderlig värld som här träder fram i en rik skildring av svensk politisk historia i en omvandlingstid.

Läs mer »