Erik Bengtsson

Erik Bengtsson

Erik Bengtsson är docent och lektor i ekonomisk historia vid Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet. Han forskar framför allt om ekonomisk ojämlikhet cirka 1650–1950, agrarhistoria och politisk historia. Bengtsson har bland annat publicerat monografin Världens jämlikaste land? (2020).

Foto: Lunds universitet

Hemsida: https://sites.google.com/view/bengtsson/start
X (Twitter): @bengtssonz

Böcker

Politiskt aktörskap i en omvandlingstid

Sverige 1880–1930
Anton Jansson, Josefin Hägglund & Erik Bengtsson (red.)

Tiden kring förra sekelskiftet var turbulent med stora omvälvningar i samhället. Här möter läsaren tio personer – riksdagsledamöter, skribenter och folkrörelsepersoner – som tillhörde olika politiska läger och slogs för skilda ideal. Gemensamt hade de viljan att göra avtryck i en komplex och föränderlig värld som här träder fram i en rik skildring av svensk politisk historia i en omvandlingstid.

Läs mer »