Karin Hansson

Karin Hansson

Karin Hansson är docent i data- och systemvetenskap och lektor i medieteknik vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola. Hennes forskning inriktar sig mot teknikbaserat deltagande ur ett kritiskt designperspektiv. Hon är projektledare för forskningsprojektet ”#metoo-aktivism i Sverige”, och är även en del av forskargruppen Metadatakultur vid Stockholms universitet. Tidigare har hon lett det konstnärliga forskningsprojektet ”Arbeta ett arbete vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm”.

Hansson har varit redaktör för en rad specialnummer som The Politics of Metadata (Journal of Digital Culture & Society 2020), Datafication and Cultural Heritage (Information & Culture 2021) och Materializing Activism (JCSCW 2021). Utöver detta publicerar hon sin forskning i skilda sammanhang som Journal of the Association for Information Science and Technolog (JASIST) och Journal of Computer Supported Cooperative Work (CSCW)

Foto: Patrik Miller

Webbsida: https://www.sh.se/kontakt/forskare/karin-hansson

Hemsida: https://metoo.blogs.dsv.su.se/

Böcker

Maktordningar och motstånd

Forskarperspektiv på #metoo i Sverige

Hillevi Ganetz, Karin Hansson & Malin Sveningsson (red.)

Boken ger en överblick över den svenska #metoo-rörelsens utveckling samt ger en större kunskap om särskilda riskfaktorer. Genom nedslag i olika miljöer visas hur ett strukturellt förtryck i form av sexism, sexuella trakasserier och sexuellt våld uttrycks och förklaras men författarna visar även på strategier för att motverka förtryck och möjliggöra förändring.

Läs mer »