Erland Sellberg

Erland Sellberg

Erland Sellberg är professor emeritus i idéhistoria. Hans forskning rör tidigmodern tid och huvudsakligen filosofihistoriska problem samt akademisk och politisk kultur och retorik. Utöver sina vetenskapliga publikationer som givits ut för internationell och svensk publik har han också medverkat i radio och svensk dagspress.

Foto: Eva Nylander

Böcker

Tänkandets odyssé

Tidigmodern idéhistoria 1350–1600
Erland Sellberg

Den händelserika utvecklingen åren 1350–1600 utgör en dramatisk brytningstid och Sellberg tar med läsaren på en svindlande tidsresa. I denna grundbok i idéhistoria utmanar han den traditionella gränsdragningen mellan senmedeltid och tidigmodern tid, och riktar i stället ljuset på det idéhistoriska gränslandet däremellan.

Läs mer »