Tänkandets odyssé

277.00 kr

Tidigmodern idéhistoria 1350–1600
Erland Sellberg

Händelseförloppet mellan sekelskiftena 1300 och 1600 utgör en dramatisk brytningstid. Återupptäckten av den antika kulturen ställde den medeltida idévärlden på huvudet och synen på människan och hennes omvärld förändrades i grunden. Renässansens tongivande profiler stöpte om konsten och politiken helt, och upptäcktsresornas sjöfarare vidgade både rummet och tanken.

Med krutet och navigationskonsten lades grunden för européernas världsdominans, men också för storkrig. Mot epokens slutskede sprängde reformationen och boktryckarkonsten den enade kristenheten och släppte loss ”farliga idéer” som så småningom skulle mynna ut i upplysning och en modern naturvetenskap.

Det har länge saknats en svensk idéhistorisk översikt över detta avgörande skifte. I Tänkandets odyssé tar Erland Sellberg med läsaren på en svindlande tidsresa. Genom att väga in betydelsefulla innovationer på bägge sidor av sekelskiftet 1500 utmanar Sellberg den traditionella gränsdragningen mellan senmedeltid och tidigmodern tid, och riktar i stället ljuset på det idéhistoriska gränslandet däremellan. Den händelserika epoken kan fascinera såväl studerande som allmänintresserade läsare.

I denna magnifikt välskrivna bok – som också diskuterar epokindelning – kan läsaren ta del av såväl hovkultur som synen på läkekonst och dito om själens odödlighet under en tid som visserligen är avlägsen men likväl alltjämt fascinerar. Lärt och intresseväckande, rikt och bildande; en bok att återvända till många gånger.

Betyg 5/5, Anna Hasselberg, BTJ-häftet nr 24, 2023

Artikelnr: 978-91-89361-41-6 Kategorier: , , ,
Författare

Erland Sellberg är professor emeritus i idéhistoria. Hans forskning rör tidigmodern tid och huvudsakligen filosofihistoriska problem samt akademisk och politisk kultur och retorik. Utöver sina vetenskapliga publikationer som givits ut för internationell och svensk publik har han också medverkat i radio och svensk dagspress.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Erland Sellberg

Sidantal

382 sid

Illustrerad

32 sidor illustrerade i svartvitt

ISBN

978-91-89361-41-6

Pris

277 kr

Titel

Tänkandets odyssé. Tidigmodern idéhistoria 1350–1600

Utgiven

2023

Press/bilder

Press/bilder