Anders Neergaard

Anders Neergaard

Anders Neergaard är professor i sociologi vid Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet och forskar om maktrelationer och ojämlikhet, med fokus på etnicitet/rasifiering, klass och kön. Det inkluderar forskning om arbetsliv, rekrytering och arbetslivskarriärer; politisk sociologi med fokus på högerpopulism och  rasism samt kollektiv organisering och solidariteter i fackföreningar och migrantorganisationer.

Böcker

Ojämlika arbetsplatser

Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet
Anders Neergaard (red.)

Vad händer på våra arbetsplatser när vårt samhälle blir alltmer ojämlikt? I Ojämlika arbetsplatser lyfter 22 forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner fram klass- och genusbaserade orättvisor och hur olika maktordningar samverkar och förstärker varandra. Med sina skildringar av rasifierad ojämlikhet på olika arbetsplatser är boken den första i sitt slag i Sverige

Läs mer »