Lars Otto Berg

Lars Otto Berg

Lars Otto Berg (1931–2021), fil.lic., doctor honoris causa vid Uppsala universitet, f.d. landsarkivarie i Uppsala. Berg var författare och redaktör för ett stort antal publikationer om militärhistoria samt flera delar av Uppsala stifts herdaminnen. Han gjorde som arkivarie en banbrytande insats för digitalisering av arkivmaterial och var starkt engagerad i tillkomsten av SVAR (Svensk arkivinformation).

År 1999 överraskade Berg forskarvärlden med att visa att slaget vid Gestilren 1210, som tidigare troddes ha stått i Västergötland, i själva verket utspelades i Uppland.

Böcker

Officerarna i svenska skärgårdsflottan 1756–1824

Lars Otto Berg, Esbjörn Larsson & Hans Norman

Under 1700-talet stärktes det svenska sjöförsvaret med fästningsbyggen, nya fartyg och en flotta specialiserad för strid i skärgård. Officerarna i den nya flottan kom från alla socialgrupper och här presenteras de med familjeförhållanden, karriärer, kommenderingar och egna åtaganden.

Läs mer »