Sune Bechmann Pedersen

Sune Bechmann Pedersen

Sune Bechmann Pedersen är docent och lektor i historia med inriktning mot digital historia vid Stockholms universitet. Hans forskningsintressen spänner från kalla krigets kulturhistoria till medier, minnen och turism i 1900-talets Europa.

Böcker

Expanding media histories

Cultural and material perspectives

Sune Bechmann Pedersen, Marie Cronqvist & Ulrika Holgersson (red.)

Mediehistoria är ett snabbt växande fält som omfattar mer än studier av medieteknologier eller institutioner som press, radio och tv. I antologin visar författarna på styrkorna med att använda ett brett mediebegrepp och analyserar i boken allt från vardagsnära trycksaker till transnationella politiska fenomen med exempel tagna ur bl.a. spiritistiska seanser, gallupundersökningar och Ikeakataloger.

Läs mer »