Jessica Algehed

Jessica Algehed

Jessica Algehed arbetar på Chalmers industriteknik. Hon är även knuten till Kommunforskning i Väst vid Handelshögskolan och Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet. Jessicas forskning handlar om organisering och samverkan för hållbar utveckling, med fokus på offentlig sektors roll i omställningsprocesser.

Foto: Lisa Thanner och Niclas Elmrin

Böcker

Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer

Nya sätt för kommuner att styra, leda och organisera utvecklingsarbete i samverkan

Jessica Algehed & Christian Jensen (red.)

Att kommuner ska lösa samhällsutmaningar genom nytänkande är en given uppfattning idag. Men hur sam­arbetar de internt och externt för att nå målet att skapa hållbara attraktiva städer? Författarna har följt sex kommuner som tillsammans med myndigheten Vinnova provat olika sätt att bygga upp och förvalta innovationsplattformar.

Läs mer »