Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer

250.00 kr

Nya sätt för kommuner att styra, leda och organisera utvecklingsarbete i samverkan
Jessica Algehed & Christian Jensen (red.)

Att svenska kommuner ska lösa komplexa samhällsutmaningar genom nytänkande och innovation är en given uppfattning idag. Men hur ser det ut i praktiken när kommunerna ska sam­arbeta internt och externt kring innovation med målet att skapa hållbara och attraktiva städer?

Författarna i den här boken ger unika inblickar i skeendet när idéer om sådan samverkan letar sig in i kommunerna. Sedan 2013 har sex kommuner från Lund i söder till Kiruna i norr tillsammans med myndigheten Vinnova provat olika sätt att bygga upp och förvalta innovationsplattformar. Satsningen har vuxit dynamiskt över tid och utvecklats till en lärandeprocess för samverkansstyrning.

Här beskriver forskarna som medverkat i projektet en rad utgångspunkter för att kunna styra, leda och organisera för inno­vation i samverkan. Deras analyser rör sig mellan system-, organisations- och individnivå och ger en nyanserad bild av såväl rollfördelning och erfarenheter som utmaningar och möjligheter. Boken är intressant för alla som arbetar med utvecklingsfrågor i eller tillsammans med kommuner kring innovationsprojekt och initiativ för omställning.

Medverkande

Jessica Algehed
Anna Bengtson
Erica Eneqvist
Heiti Ernits
Christian Jensen
Chelsey Jo Huisman
Magnus Johansson
Emily Wise

Författare

Jessica Algehed arbetar på Chalmers industriteknik. Hon är även knuten till Kommunforskning i Väst vid Handelshögskolan och Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet. Jessicas forskning handlar om organisering och samverkan för hållbar utveckling, med fokus på offentlig sektors roll i omställningsprocesser.

Christian Jensen är lektor och docent vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hans forskning är inriktad på ledning, styrning och förändring av, i och mellan stora offentliga organisationer, i synnerhet inom projekt, samverkan och lärande.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Christian Jensen, Jessica Algehed

Sidantal

270 sid

ISBN

978-91-89361-86-7

Pris

250 kr

Titel

Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer. Nya sätt för kommuner att styra, leda och organisera utvecklingsarbete i samverkan

Utgiven

2024

Press/bilder

Press/bilder

Pressmeddelande