Christian Jensen

Christian Jensen

Christian Jensen är lektor och docent vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hans forskning rör ledning och förändring av, i och mellan stora offentliga organisationer, i synnerhet kopplat till projekt, samverkan och lärande, och spänner över flera empiriska fält som integration, psykisk ohälsa, näringslivs- och stadsutveckling.

Böcker
Innovation och projektifiering

Innovation och projektifiering

Att styra och leda handlingskapaciteten i moderna offentliga organisationer
Sebastian Godenhjelm, Christian Jensen & Stefan Sjöblom (red.)

Allt oftare diskuteras offentlig sektor som drivkraft i det samhälleliga ekosystemet för att förnya och utveckla lokal vitalitet och näringsliv. De offentliga verksamheternas effektivitet och kvalitet ska öka, samtidigt som de ska möta hållbarhetsutmaningar, stärka relationen till sina brukare och medborgare och kunna ta tillvara möjligheter som uppstår.

Läs mer »

Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer

Nya sätt för kommuner att styra, leda och organisera utvecklingsarbete i samverkan

Jessica Algehed & Christian Jensen (red.)

Att kommuner ska lösa samhällsutmaningar genom nytänkande är en given uppfattning idag. Men hur sam­arbetar de internt och externt för att nå målet att skapa hållbara attraktiva städer? Författarna har följt sex kommuner som tillsammans med myndigheten Vinnova provat olika sätt att bygga upp och förvalta innovationsplattformar.

Läs mer »