Livet som främling

200.00 kr

Om emigrantens utanförskap hos Moberg, Kallifatides och Khemiri

 

Björn Apelkvist

Litteraturen kan på ett unikt sätt ge djupgående existentiella, psykologiska och sociala perspektiv på upplevelser av såväl plåga som lättnad, utanförskap som närvaro. I Livet som främling diskuterar Björn Apelkvist tre ur migrationssynvinkel unikt angelägna moderna svenska författarskap. De belyser på olika sätt främlingsskapet som ofrivilligt öde och eftertraktad frihet.

Vilhelm Mobergs Din stund på jorden är en försoningsfull meditation över att migrationen i sig aldrig i verklig mening kan omdefiniera en människas livshistoria. I Kallifatides essäbok Ett nytt land utanför mitt fönster framträder också ett klarsynt bejakande av möjligheterna att skönja oväntade nyanser genom främlingskapets hypersensibla medvetenhet. I Khemiris Montecore är migrantens utanförskap utmejslat mot en mer samhällelig botten, där en positiv frigörelse kan anas hos barn till föräldrar med invandrarbakgrund. Samtidigt utgör en växande frustration, förtvivlan och aggression hos Khemiri ett tema som minner om farliga reaktioner på maktlöshet i socialt utsatta områden i dagens Europa.

Boken bjuder till nyttig eftertanke med sina fascinerande nyanser på främlingskap som känsla och konkret verklighet.

Livet som främling är […] ett relevant inlägg i samtidens diskussioner och visar på ett tillgängligt sätt litteraturens möjligheter att hantera svåra teman och frågor.

Johanna Vernqvist, Respons nr 4, 2020

 

En angelägen bok om ett högaktuellt tema.

BTJ-häftet nr 19, 2019

Artikelnr: 9789188909220 Kategori:
Författare

Litteraturvetaren Björn Apelkvist har flyttat över gränser flera gånger – först från Finland till Sverige, senare till Rumänien – och graviterat nära och fjärran mellan tre olika länder och kulturer. Han disputerade i Lund 2005 på avhandlingen Moderskonflikten i Lars Noréns åttiotalsdramatik och var 2006–2019 lektor i svenska och litteratur vid Bukarests universitet. Nu bor han i Sverige igen och undervisar internationell medicinsk personal i svenska som andraspråk.

Information
Författare

Björn Apelkvist

ISBN

978-91-88909-22-0

Pris

200 kr

Titel

Livet som främling: Om emigrantens utanförskap hos Moberg, Kallifatides och Khemiri

Utgiven

2019

Boktyp

Inbunden

Press/bilder

Press/bilder