Genom studier av lagtexter och pedagogiska skrifter visar författaren hur social och sedlig fostran, ordningsfrågor och våldsbruk utgjorde centrala delar av skolans uppdrag. ...

Loading new posts...
No more posts