Skolagans historia – i skarp kontrast till idag

Skolagans historia – i skarp kontrast till idag

Många minns kanske orättvis behandling och kvarsittning från sin skolgång, men konkret lärarvåld ligger längre bak i skolhistorien.

I Skolagans historia och pedagogik redogör historikern Björn Norlin för styrningen av den tidigmoderna skolans vardag. Genom studier av lagtexter och pedagogiska skrifter visar han hur social och sedlig fostran, ordningsfrågor och våldsbruk utgjorde centrala delar av skolans uppdrag. Han belyser också hur skolagan knöt an till ett pedagogiskt och didaktiskt tänkande och hur detta förändrades under den aktuella perioden. Boken ger läsaren en grundlig historisk tillbakablick och perspektiv på den ordningsdebatt som omgärdar dagens skola.