Agneta Ney tilldelades hederspris av Kungl. Gustav Adolfs Akademien

Nordic Academic Press gratulerar vår författare Agneta Ney, som tilldelades ett fint pris vid Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkulturs högtidssammanträde på Uppsala slott den 6 november 2017.

Motivationen lyder:

Docent Agneta Ney, Uppsala, för hennes framstående forskning i gränsområdet mellan historia, norrön filologi, religionshistoria, ikonografi och arkeologi såsom det senast kommer till uttryck i monografin om Sigurd Fafnesbane.

Även Markus Idvall, som publicerade sin doktorsavhandling Kartors kraft hos Nordic Academic Press, fick pris vid tillfället:

Docent Markus Idvall, Lund, för hans framstående bidrag till regionalitetsforskningen samt hans brobyggande och framgångsrika kulturvetenskapliga undersökningar av patienterfarenheter i den moderna sjukvården.

Läs mer på Kungl. Gustaf Adolfs Akademiens hemsida!

Bland_ormar_och_drakar_omslagKartorskraft