Är det inte viktigt med forskning?

Är det inte viktigt med forskning?

Regeringens aviserade anslag till Vetenskapsrådet på 180 miljoner kr för utvecklingsforskning har dragits tillbaka. Mindre pengar till forskning betyder mindre forskning …

Hans Ellegren är Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare – läs vad han skriver om detta på sin blogg:

Länk till Hans Ellegrens blogg.