Varukorg (0)
  • No products in the cart.

Att skapa helhet i offentlig sektor

Tankar om tvärsektoriellt arbete
Petra Svensson

Allt fler strategiska frågor hopar sig i den offentliga sektorn och dessa fordrar samverkan över tradi­tionellt åtskilda sakområden. Fokusområden som exempelvis hållbar utveckling, folkhälsa och integrations­politik kräver helhetssatsningar och tvärsektoriell samordning för att nå uppsatta mål. Men hur ser det konkreta arbetet och förutsättningarna ut för de tjänstepersoner som arbetar med frågor som ska samordnas mellan de klassiska stuprörsorganisationerna ? Vilka idéer finns om hur den offentliga sektorn kan och bör organiseras?

Läs mer och beställ