C-G Andrén har mottagit pris från Lunds universitet

Makarna Andrén belönas för arbetet att stärka bildningen

Carl-Gustaf och Karin Andrén har tilldelats Lunds Universitetshistoriska Sällskaps pris 2014. De får priset för deras förmåga att på ett intellektuellt sätt stärka bildningen och koppla denna till universitetet och dess uppgift.

Priset är på 20 000 kr, delas ut vartannat år och är avkastningen på en donation till Sällskapet från en anonym givare. Utmärkelsen överlämnades på Carl-dagen den 28 januari, Lunds universitets årsdag, av Sällskapets ordförande, professor Charlotte Erlanson-Albertsson.

Professor Carl Gustaf Andrén höll denna dag en föreläsning för Sällskapets medlemmar om sin senaste bok Visioner, vägval och verkligheter (Nordic Academic Press 2013). I den beskriver han hur svenska universitet har utvecklats under de senaste 70 åren, med små elituniversitet som blev massuniversitet. Carl-Gustaf Andrén är väl rustad att ta helhetsgreppet med sin bakgrund som student, professor, rektor och universitetskansler.

Karin Andrén har under 15 år varit ordförande för Pensionärsuniversitetet, knutet till Folkuniversitetet i Lund. Hon är nu hedersordförande för verksamheten som snart byter namn till Senioruniversitetet.

CGAndrenLUPris