Carl-Gustaf Andrén intervjuad om högskolans utveckling

Carl-Gustaf Andrén har aldrig varit intresserad av att skriva memoarer. 91 år gammal vill han fortfarande påverka och då krävs mer än personliga minnen. Hans nya bok Visioner, vägval och verkligheter. Svenska universitet och högskolor i utveckling efter 1940 innehåller egna observationer, men bygger i hög grad på forskning.

– Det har blivit många, roliga timmar på UB, där jag läst en mängd statliga utredningar, berättar han för LUM.

1941 var Lunds universitet ett litet lärosäte, ganska isolerat från omvärlden på grund av det pågående världskriget. Den unge Carl-Gustaf Andrén studerade teologi och hade på hela universitetet bara drygt 2.200 studiekamrater. Alla professorer undervisade och universitetsadministrationen sköttes av ett tjugotal personer.

– Det var en fantastisk tid på många sätt …

Läs hela artikeln i tidningen LUM på denna länk!

CarlGustafAndren, FotoGunnarMenander