Varukorg (0)
  • No products in the cart.
HemAktuella böcker

Aktuella böcker

Komplexiteten hos medicinsk kunskap och de konsekvenser som den får står i fokus i antologin Movement of knowledge.

Historikern Joachim Östlund återskapar atmosfären och miljön kring Saids besök ”vid världens ände” och levandegör detaljerna i smått och stort.

De historiska källor som finns tillgängliga om romer och resande i Sverige är äldre texter som är skrivna utifrån majoritetssamhällets synvinkel.

Så länge det har funnits litteratur har det även funnits försök att kontrollera och styra den. Konst och litteratur är ofta gränsöverskridande, och en betydande del av de texter som vi numera räknar till de litterära klassikerna har från början uppfattats som provocerande, blasfemiska eller

Robotisering och utvecklingen av artificiell intelligens, AI, upptar en central plats i debatten om framtidens samhälle. Den tekniska förändringen kommer att påverka våra vardagsliv alltifrån hur fabriksgolvet organiseras till hur vi interagerar på internet.

Under det senaste seklet har samhällsutvecklingen formats av migration. Sverige har gått från att vara ett utvandrarland till ett mångkulturellt samhälle.

Fashioned in the North innehåller många hittills okända exempel på bilder, fotografer, och publikationer inom modeforskningen. I antologin diskuteras också orsakerna till denna underexponering.

The history of knowledge is a dynamic field of research with bright prospects. In recent years it has been established as an exciting, forwardlooking field internationally, with a strong presence in the Nordic countries.

I Att samverka i kris möter vi människor som i akuta krissituationer ställs inför olika samarbetsproblem och dilemman. Deras historier berättas i skönlitterär form.