I Med tvål, vatten och flit belyser forskare hur renlighetsideal både omformade det samtida samhället och bäddade för de nordiska välfärdssamhällenas framväxt....

Några forskare tar här ett gemensamt grepp om konflikter kring samvete och samvetsfrihet i Sverige från medeltiden till idag. ...

Genom studier av lagtexter och pedagogiska skrifter visar författaren hur social och sedlig fostran, ordningsfrågor och våldsbruk utgjorde centrala delar av skolans uppdrag. ...

Vad händer på våra arbetsplatser när vårt samhälle blir alltmer ojämlikt? I Ojämlika arbetsplatser lyfter 22 forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner fram klass- och genusbaserade orättvisor och hur olika maktordningar samverkar och förstärker varandra. ...

I Facing the Sea får vi ta del av svenska upplevelser av havet, en plats som i århundraden sett handel och krig, liv och död....

I Malmhattanism undersöker arkitekturforskaren Fredrik Torisson varför, hur och av vem skyskrapor har byggts i Malmö under sjuttio år....

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text] Moderniteten som framgång och tragedi [/vc_column_text][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text] En vänbok till Lars M Andersson om ett föränderligt 1900-tal [/vc_column_text][vc_empty_space height="25px"][vc_column_text] Mattias Hessérus, Karin Kvist Geverts, Pontus Rudberg & Malin Thor Tureby (red.) Vilka uttryck tog sig modernitetens födelse i Sverige? Hur ser förbindelsen ut mellan folkmord och kultur? Och...

I Skolans kriser belyser forskare kritik mot skolan över tid. Hur uppstår intrycket av kriser i skolan?...

I Mellan Neva och Nordsjön belyser en grupp experter förutsättningarna för väpnad strid i Östersjöområdet....

Loading new posts...
No more posts