Varukorg (0)
  • No products in the cart.
HemAktuella böcker

Aktuella böcker

I Våldets djupa spår visar Collstedt visar hur samtalet om våld och våldsdåd i Sverige har förändrats på djupet.

Med Stockholmskonferensen 1972 uppmärksammades på allvar miljöfrågan i världen, ett startskott för den gröna vändningen.

I Det villrådiga samhället belyser idéhistorikern Mathias Persson akademiens politiska och ekonomiska synsätt under åren 1739–1792.

I Med polska ögon analyserar militärhistorikern Piotr Wawrzeniuk polsk militärrapportering.

Komplexiteten hos medicinsk kunskap och de konsekvenser som den får står i fokus i antologin Movement of knowledge.

Historikern Joachim Östlund återskapar atmosfären och miljön kring Saids besök ”vid världens ände” och levandegör detaljerna i smått och stort.

De historiska källor som finns tillgängliga om romer och resande i Sverige är äldre texter som är skrivna utifrån majoritetssamhällets synvinkel.

Så länge det har funnits litteratur har det även funnits försök att kontrollera och styra den. Konst och litteratur är ofta gränsöverskridande, och en betydande del av de texter som vi numera räknar till de litterära klassikerna har från början uppfattats som provocerande, blasfemiska eller