Varukorg (0)
  • No products in the cart.
HemAktuella böcker

Aktuella böcker

I Skolans kriser belyser forskare kritik mot skolan över tid. Hur uppstår intrycket av kriser i skolan?

I Mellan Neva och Nordsjön belyser en grupp experter förutsättningarna för väpnad strid i Östersjöområdet.

I Våldets djupa spår visar Collstedt visar hur samtalet om våld och våldsdåd i Sverige har förändrats på djupet.

Med Stockholmskonferensen 1972 uppmärksammades på allvar miljöfrågan i världen, ett startskott för den gröna vändningen.

I Det villrådiga samhället belyser idéhistorikern Mathias Persson akademiens politiska och ekonomiska synsätt under åren 1739–1792.

I Med polska ögon analyserar militärhistorikern Piotr Wawrzeniuk polsk militärrapportering.

Komplexiteten hos medicinsk kunskap och de konsekvenser som den får står i fokus i antologin Movement of knowledge.

Historikern Joachim Östlund återskapar atmosfären och miljön kring Saids besök ”vid världens ände” och levandegör detaljerna i smått och stort.