De skapade kartbilden av Sverige

De skapade kartbilden av Sverige

Fältmätningskåren inrättades under tidigt 1800-tal för att ta fram kartor för militära behov. Men de kom också att ta fram civila kartor som skulle spela stor roll bland annat vid anläggandet av nya vägar och kanaler, och inte minst för reformerna inom jordbruket. Men vilka var Fältmätarna egentligen?