Dagens Nyheter om Tracing Old Norse Cosmology och populärkulturens bild av vikingar!

I en ledare i Dagens Nyheter skriver journalisten Maja Hagerman om allmänhetens och populärkulturens bild av vikingarna och hur denna baseras på gamla och förlegade föreställningar.

Utdrag ur texten:

Den gamla 1800-talsnationalismens berättelse tycks fortfarande levande. Det verkar nästan omöjligt att berätta något annat, för så fort de gamla välkända vikingaskeppen kommer forsande med vind i fulla segel förbleknar allt omkring dem.

Miljontals kronor satsas visserligen på forskning men ny kunskap har svårt att nå ut. Ta det stora forskningsprojektet ”Vägar till Midgård” som sedan starten år 2000 har resulterat i 15 mycket intressanta böcker, doktors­avhandlingar, antologier och rapporter från symposier. Den sista boken har just kommit, skriven av professorn i arkeologi vid Stockholms universitet Anders Andrén, ”Tracing Old Norse Cosmology. The world tree, middle earth and the sun in archaeological perspectives”.

(…)

Det här är ny kunskap, men den når inte ut. För konstigt nog finns det inga stödformer i dag för att se till att det skrivs synteser. Viktig ny forskning behöver ju göras tillgänglig, exempelvis för lärare som ska möta studenter som mest hört om vikingar i rockmusiken. Avancerade doktorsavhandlingar skrivs och forskarsamtal pågår, men det finns inga bryggor över till allmänheten eller populärkulturen. Därför kan en mycket gammal världsbild fortsätta att råda.

Läs ledaren i sin helhet här!