Johan Svanberg på De svenska historikerdagarna 2017

De svenska historikerdagarna 2017 ägde rum i Borås 6-8 oktober. NAP:s författare Johan Svanberg höll ett seminarium om sin bok Migrationens kontraster, som berör Borås lokala historia.

Text om seminariet från dsh.se:

MIGRATIONENS KONTRASTER – TYSKORNA PÅ ALGOTS I BORÅS
Algots var under 1950-talet Sveriges ledande klädfabrik, med rationaliserad produktion och mekaniserad drift. Företagsledningen hade emellertid konstanta svårigheter att anställa (och behålla) så många sömmerskor som den ville ha vid de löpande banden. Därför rekryterades migrantarbetare, bland annat i Västtyskland. Docent Johan Svanberg från Historiska institutionen vid Stockholms universitet berättar om hur efterkrigstidens migrationer tog form, direkt påverkade av arbetsmarknadsrelationer på internationell, nationell och lokal nivå. Föredraget ger inblickar i agerandet hos såväl tyska och svenska myndigheter som arbetsgivare och fackliga organisationer i Sverige. Vilken betydelse hade migrationerna för arbetsdelningen på den svenska arbetsmarknaden i fråga om kön, etnicitet, ålder och klass? Hur påverkade migranternas ankomst de allmänna arbetsvillkoren och samvaron i arbetslivet på Algots?

Johan Svanberg föreläser om sin bok Migrationens kontraster

Johan Svanberg föreläser om sin bok Migrationens kontraster – den 6 oktober i Borås på De Svenska Historiedagarna 2017