Varukorg (0)
  • No products in the cart.

Ett lapptäcke av källor

Kunskapsproduktion om romer och resande vid arkiv och museer
Lotta Fernstål & Charlotte Hyltén-Cavallius

De historiska källor som finns tillgängliga om romer och resande i Sverige är äldre texter som är skrivna utifrån majoritetssamhällets synvinkel. Källorna är ofta ensidiga, fyllda av fördomar och missuppfattningar. Författarna granskar kritiskt materialens tillkomst och användandet av dem, samt lyfter fram nytt, tidigare förbigånget källmaterial där romer och resande själva berättar om sina liv.

Läs mer och beställ