Havsnära upplevelser från svensk horisont

Havsnära upplevelser från svensk horisont

Människans relation till havet är mångbottnad. Havet kan vara fridfullt och välkomnande men också våldsamt och dödligt. I den nyutkomna antologin Facing the Sea berättar elva olika forskare om historiska händelser och fenomen med havet som scen: smugglare, skeppskapningar och våghalsig sjöväga flykt är några av inslagen.

Skribenterna är historiker, etnologer och marinarkeologer och är alla kopplade till forskningscentret Centrum för maritima studier vid Stockholms universitet (CEMAS).