Joachim Östlund tilldelas Einar Hansens Forskningsfonds svenska pris

Vi på förlaget gratulerar Joachim Östlund som tilldelats 2018 års Einar Hansens Forskningsfonds svenska pris för framstående humanistisk forskning – för ”en nyskapande och högst relevant form av historieskrivning som ger nya perspektiv på kulturmöten i en globaliserad värld”.

 

Om Joachim Östlund:

Joachim Östlund är fil. dr i historia, verksam vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Han disputerade 2007 med avhandlingen Lyckolandet: Maktens legitimering från stormaktstiden till demokratins genombrott. Hans forskningsområden rör Sveriges kontakter med Osmanska riket från 1600–1850 och med fokus på kulturmöten, slaveri och imperialism. Saltets pris: svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650–1770 är hans andra bok.

 

 

Om Saltets pris:

[E]n av 2014 års intressantaste svenska fackböcker i ämnet historia. (…) Joachim Östlund har kraftigt utökat våra kunskaper om den svenska 1600-och 1700-talshistorien.

Dick Harrison

När Jonas Thorsons föräldrar en dag år 1707 får veta att deras son har sålts som slav på en auktion i Alger på den ökända ”Barbariska kusten” i Medelhavet är det ett skakande besked. Men Thorson är inte ensam: under perioden 1650–1770

tillfångatogs ett tusental svenska sjömän som var sysselsatta i den viktiga importen av salt till Sverige. I Saltets pris berättar Joachim Östlund historien om dessa sjömän. Genom en omfattande analys av diplomatisk korrespondens, tidningsartiklar, sjömansvisor,kollektutlysningar, äventyrsberättelser och akademiska skrifter visar han hur sjömännens öden påverkade samhälle och kultur i Sverige.

Östlund studerar också konsulerna i Nordafrika, en yrkesgrupp som hade en avgörande roll för Sveriges kontakter med omvärlden. Konsulerna kunde friköpa svenska fångar och gjorde det samtidigt möjligt för svenska skeppare att ta del av det Osmanska rikets handel med afrikanska slavar. De svenska skeppens inblandning i denna slavhandel är tidigare helt outforskad. I centrum för boken står den lilla människans strävan att överleva i en tid präglad av kampen mellan imperier och globaliseringens konsekvenser.

Köp boken direkt från förlaget här!