Nordic Academic Press på SWEPSAs statsvetenskapliga konferens i Visby

Nordic Academic Press var på plats på de svenska statsvetenskapliga forskarnas årliga konferens, SWEPSA, som i år arrangerades av Uppsala universitet på Campus Gotland i Visby. Här diskuterades böcker och massor av dagsaktuella samhällsfrågor under dagarna 19 till 21 oktober.

Statsvetenskapliga förbundet eller Swedish Political Science Association (SWEPSA) är statsvetarnas ämnesorganisation som bildades 1970. Förbundet är en sammanslutning av forskare, lärare och forskarstuderande i statsvetenskap vid universitet och högskolor samt av andra med högre utbildning i statsvetenskap eller med särskilt intresse för statsvetenskap.

SWEPSA-visby2016

SWEPSA-visby2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs gärna mer om konferensen här!