Om ett motsägelsefullt och dynamiskt 1900-tal

I Moderniteten som framgång och tragedi lyfter författarna fyra röda trådar genom 1900-talets explosiva utveckling: det moderna Sveriges födelse, ett stormigt Europa, föreställningar om det judiska och det förgångna som encyklopedi och källa. Bokens namnkunniga och välformulerande skribenter ger en nyansrik och reflekterande bild av det brokiga seklet.

Med det svenska folkhemmets skenbara idyll och det stormiga Europas komplexa verklighet i fokus belyser de frågor om vad moderniteten inneburit för människan som individ och samhällsvarelse. Och vad betyder det egentligen att vara modern?

 

Läs mer och beställ boken här!