1. Från Homeros till Rom

277.00 kr

Antikvetenskapens teoretiska landskap III
Johannes Siapkas

Den huvudsakliga forskningsfåran i antikvetenskap är präglad av en teoretisk empirism där den egna observationen och bearbetningen av källmaterial betraktas som kärnan i verksamheten. Traditionell antikhistoria karaktäriseras samtidigt av en objektivitet som kan påstås fordra att den aktive forskaren minimerar sin egen påverkan på forskningsprocessen.

I Från Homeros till Rom granskar Johannes Siapkas specifika forskningsfält, exempelvis de struktur-, biografi- eller händelseorienterade. Han konstaterar att traditionell antikhistoria oavsett fält är präglad av ensidiga diskussioner av källkritik och stannar av i en förlamande objektivitet. Genom att peka på konkreta exempel i forskningens uttryck visar Siapkas på disciplinens tillkortakommanden och poängterar att densamma trots allt baseras på teoretiska fundament. Siapkas menar därför att den gängse typen av teorilös forskning formas av sin egen situering och därmed lider av avsnävad kontext. Med sin bok vill författaren problematisera och väcka diskussion kring de begränsningar som frånvaron av teoretisk navigering medför.

Från Homeros till Rom utgör den första delen av volym 3 i Johannes Siapkas omfattande bokserie om antikvetenskapens teorier.

Artikelnr: 978-91-89361-41-6-1 Kategorier: , , ,
Författare

Johannes Siapkas är docent i antikens kultur och samhällsliv, Uppsala universitet. Siapkas har i sin forskning främst intresserat sig för antikvetenskapens teorier, komparativ teori, antikvetenskapens historia och modernt bruk av antiken. Hans forskning är präglad av ett kritiskt perspektiv och den har ett särskilt fokus på hur teorier, ideologier och vetenskapliga antaganden formar våra föreställningar om antiken och antikvetenskapen.

Siapkas har en omfattande produktion av böcker, artiklar och recensioner, exempelvis Heterological Ethnicity (2003), G(l)ömda historier: Klassiska normer och antik kritik (2011, medredaktör), Displaying the Ideals of Antiquity (2014, medförfattare), Debating Archaeological Empiricism (2015, medredaktör).

Information
Boktyp

Mjukband

Författare

Johannes Siapkas

Sidantal

352 sid

Illustrerad

5 sidor illustrerade i svartvitt

ISBN

978-91-89361-84-3

Pris

267 kr

Titel

1. Från Homeros till Rom

Utgiven

2024

Press/bilder

Press/bilder


Pressmeddelande