Johannes Siapkas

Johannes Siapkas

Johannes Siapkas är docent i antikens kultur och samhällsliv, Uppsala universitet. Siapkas har i sin forskning främst intresserat sig för antikvetenskapens teorier, komparativ teori, antikvetenskapens historia och modernt bruk av antiken. Hans forskning är präglad av ett kritiskt perspektiv och den har ett särskilt fokus på hur teorier, ideologier och vetenskapliga antaganden formar våra föreställningar om antiken och antikvetenskapen.

Siapkas har en omfattande produktion av böcker, artiklar och recensioner, exempelvis Heterological Ethnicity (2003), G(l)ömda historier: Klassiska normer och antik kritik (2011, medredaktör), Displaying the Ideals of Antiquity (2014, medförfattare), Debating Archaeological Empiricism (2015, medredaktör).

Hemsida: https://johannes.siapkas.se

Böcker

1. Från Homeros till Rom

Antikvetenskapens teoretiska landskap III
Johannes Siapkas

I tredje volymen i serien Antikvetenskapens teoretiska landskap problematiserar Johannes Siapkas den antikvetenskap som han anser är präglad av en förlamande teoretisk empirism. Här diskuterar han begränsningar som vetenskapen lider av idag.

Läs mer »

Från Olympia till Leonidas

Från Olympia till Leonidas

Antikvetenskapens teoretiska landskap II
Johannes Siapkas

I Från Olympia till Leonidas belyser Johannes Siapkas antikvetenskapens teoretiska huvudfåra under 1900-talet. Han inleder volym två i serien Antikvetenskapens teoretiska landskap med inblickar i det kulturhistoriska forskningsfältet genom fallstudier kring föreställningar om skilda grekiska och italiska kulturers ursprung.

Läs mer »

Från Laokoon till Troja

Antikvetenskapens teoretiska landskap I
Johannes Siapkas

I bokserien Antikvetenskapens teoretiska landskap sätts antikvetenskapen under lupp. Antikstudiernas utveckling analyseras för att visa hur vår bild av antiken påverkas både av källmaterialet och av moderna antaganden, idéströmningar och normer.

Läs mer »