Amalgamations

95.00 kr

Fusing Technology and Culture

 

Susanne Lundin & Lynn Åkesson (red.)

Temat teknik och kultur har många innebörder. Likaväl som man kan tala om kulturens teknifiering kan man tala om teknikens kulturalisering. Tekniken flyttar in i vardagen, in i kroppen i form av proteser, implantat, mobiltelefoner och datorer. Samtidigt förkroppsligas tekniken. Mekaniska ting tillskrivs självständighet och personlighet. Tekniken har alltid varit en del av människan själv, hennes tankar och strävan efter förbättrade redskap och ett bättre liv. Det tidlösa samspelet mellan teknik och människa konkretiseras i denna volym med exempel hämtade både från historisk och modern spjutspetsteknologi.

Författarna är svenska och internationella forskare verksamma inom etnologi och socialantropologi.

Artikelnr: 9789189116078 Kategorier: , , ,
Författare

Susanne Lundin är professor i etnologi vid Lunds universitet där hon har skapat en framgångsrik tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Hennes arbete rör kulturanalyser av medicinsk frontlinjeforskning som bl.a. reproduktionsteknologi, genterapi, stamcellsforskning, transplantationer, xenotransplantationer samt prioriteringar i sjukvården. Hon är flitig anlitad som föreläsare på såväl vetenskapliga konferenser som med föredrag för allmänheten. Susanne Lundin har en omfattande publikation i form av böcker och artiklar i internationella tidskrifter.

Lynn Åkesson

Information
Boktyp

Häftad

Författare

Lynn Åkesson, Susanne Lundin

ISBN

978-91-89116-07-8

Pris

95 kr

Sidantal

137 sid

Titel

Amalgamations: Fusing Technology and Culture

Utgiven

1999