Att forma vår framtid

229.00 kr

Bioteknikens möjligheter och problem

 

Ulf Görman, Carl-Gustaf Andrén & Göran Hermerén (red.)

Människans livsvillkor har förändrats dramatiskt genom historien i takt med att tekniken utvecklats. Ny kunskap ger nya möjligheter. Föräsndringen kommer med all säkerhet att fortsätta. Men hur?

År 2003 förklarade The International Human Gemone Organisation att arbetet med att kartlägga människans arvsmassa hade förverkligats snabbare än förväntat. Därmed öppnades möjligheter att än en gång förändra människans livsvillkor, och på ett mera grundläggande sätt än tidigare. Nu kan vi inte bara förändra vår omgivning utan dessutom med genteknik och nanoteknik påverka vad en människa är. Den möjligheten är en etisk utmaning.

Vad betyder riskbedömningar, etik, livsåskådningar och kulturella föreställningar när vi väljer hur den nya tekniken ska användas? Att forma vår framtid belyser dagens arbete med stamcellsforskning och nanoteknik. Texterna diskuterar frågor som hantering av genetisk information, kommersialisering och postgenom forskning i ett globalt perspektiv.

Artikelnr: 9789189116900 Kategorier: , ,
Författare

Carl-Gustaf Andrén var teolog, professor och universitetskansler, verksam i Lund även efter sin pensionering 1987.

Han disputerade 1957 vid Lunds universitet och utnämndes 1967 till professor i praktisk teologi med kyrkorätt. Han tjänstgjorde i såväl undervisning som administration vid Lunds universitet. Åren 1977-1980 var han universitetets rektor, och utnämndes senare till universitetskansler 1980-1987.

C-G Andrén innehade en rad uppdrag inom olika statliga utredningar samt styrelser för organisationer och företag. Han var också ledamot och hedersledamot av ett stort antal lärda samfund, däribland Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga Vitterhetsakademien.

Ulf Görman

Göran Hermerén

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Carl-Gustaf Andrén, Göran Hermerén, Ulf Görman

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-89116-90-0

Pris

229 kr

Sidantal

287 sid

Titel

Att forma vår framtid: Bioteknikens möjligheter och problem

Utgiven

2007