Gene Technology and Economy

199.00 kr

 

 

Susanne Lundin & Lynn Åkesson (red.)

Få vetenskapliga områden har rönt så stor uppmärksamhet som genteknologin. I dagstidningarna kan vi läsa artiklar om embryon som säljs via internet och hur stamceller och gener förvandlas till handelsvaror vid ekonomiska transaktioner. Den mänskliga kroppen presenteras som en guldgruva och biologiska substanser som värdefulla råmaterial.

Kartläggningen av den mänskliga genuppsättningen och analyser av människans DNA har gett oss möjligheten att konstruera nya mediciner vilket även har inneburit att forskare kan ta patent på och sälja mänskligt genetiskt material.

I antologin Gene Technology & Economy diskuterar författarna länkarna mellan genteknologi och ekonomi från ett flertal perspektiv. Frågor som rör patent på gener, nationella och globala maktstrukturer samt ekonomins roll för gentekniken analyseras.

Artikelnr: 9789189116252 Kategorier: , , ,
Författare

Susanne Lundin är professor i etnologi vid Lunds universitet där hon har skapat en framgångsrik tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Hennes arbete rör kulturanalyser av medicinsk frontlinjeforskning som bl.a. reproduktionsteknologi, genterapi, stamcellsforskning, transplantationer, xenotransplantationer samt prioriteringar i sjukvården. Hon är flitig anlitad som föreläsare på såväl vetenskapliga konferenser som med föredrag för allmänheten. Susanne Lundin har en omfattande publiceringshistorik med en stor mängd böcker och artiklar i internationella tidskrifter i bagaget.

Lynn Åkesson

Information
Boktyp

Häftad

Författare

Lynn Åkesson, Susanne Lundin

ISBN

978-91-89116-25-2

Pris

199 kr

Sidantal

117 sid

Titel

Gene Technology and Economy

Utgiven

2002