Building Peace, Creating Conflict?

219.00 kr

Conflictual Dimensions of Local and International Peacebuilding

 

Kristine Höglund & Hanne Fjelde (red.)

För svensk informationstext, se nederst på sidan.

One of the most significant challenges facing the international community today is how to secure stability and rebuild societies emerging from civil wars. International peace-building missions have been deployed in a range of countries emerging from civil war. The empirical record of international efforts to advance peace has been mixed. While some post-war countries have made significant strides towards peace and democracy, other countries have experienced a return to war. In yet other cases the outcome has been a partial implementation of peace where new conflicts have been generated in the process.

In Building Peace, Creating Conflict? a group of experts discuss the conflictual dimensions of peace-building. The authors specialize in various aspects and cover several themes such as ‘frozen conflicts’ and ‘unending peace processes’; the efficiency of peacekeeping operations in promoting democracy, and individual and collective dimensions of justice and reconciliation.

Contributors:

Karin Aggestam, Department of Political Science, Lund University

Annika Björkdahl, Department of Political Science, Lund University

Hanne Fjelde, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University

Linnéa Gelot, School of Global Studies & Centre of Globalization and Development, University of Gothenburg

Birger Heldt, Folke Bernadotte Academy, Stockholm

Kristine Höglund, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University

Anna K. Jarstad, Folke Bernadotte Academy & Department of Government, Uppsala University

Roland Kostić[?], Hugo Valentin Centre, Uppsala University

Johanna Mannergren Selimovic, Swedish Institute of International Affairs, Stockholm

Elisabeth Olivius, Department of Political Science & Umeå Centre for Gender Studies, Umeå University

Louise Olsson, Folke Bernadotte Academy, Stockholm

Fredrik Söderbaum, School of Global Studies (SGS), University of Gothenburg

En av de största utmaningarna i det internationella samarbetet idag är att säkra stabiliteten och återbygga samhällen som har sargats av inbördeskrig. Men de internationella insatserna för fred har haft skiftande resultat. Somliga stater har gjort betydande framsteg mot fred och demokrati medan andra har fallit tillbaka i väpnad konflikt. I vissa fall har den fredliga utvecklingen genererat nya motsättningar.

I Building Peace, Creating Conflict? diskuterar en grupp freds- och konfliktforskare riskmomenten i fredsbyggande insatser. Författarna belyser teman som betydelsen av lokal förankring av fredsbevarande insatser, ”frusna konflikter” och kontraster mellan individuella och kollektiva perspektiv på rättvisa och försoning.

 

Beskrivning

Kristine Höglund Webbsida: http://www.pcr.uu.se/about/staff/hoglund_k

Hanne Fjelde Webbsida: http://www.pcr.uu.se/about/staff/fjelde_h/

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Hanne Fjelde, Kristine Höglund

ISBN

978-91-85509-60-7

Pris

219 kr

Sidantal

192 sid

Titel

Building Peace, Creating Conflict?: Conflictual Dimensions of Local and International Peacebuilding

Utgiven

2011