Den goda viljan

229.00 kr

Kvinnliga missionärer och koloniala möten i Tunisien och västra Jämtland

 

Catarina Lundström

Missionverksamhet innebär i bästa fall att människor möts och nya världar öppnas. I Den goda viljan står möten mellan religioner och kulturer i fokus – mellan kristna och muslimer, samer och svenskar och kvinnor med olika bakgrund. Men hur jämlika var dessa möten? Kom 1900-talets koloniala tänkande att prägla den kristna missionens verksamhet? Solidaritet och kontroll gick ofta hand i hand och kanske skedde samvaron mer på den enes villkor?

Historikern Catarina Lundström utgår från organisationen Kvinnliga Missions Arbetare i sin studie av mötet mellan ”vi” och ”dom”. Från 1894 till 2004 ägnade sig KMA åt socialt arbete över hela världen, bland annat i Tunisien och den jämtländska fjällvärlden. Genom att belysa aktiviteterna vid ett ålderdomshem för samer i västra Jämtland och en verksamhet med kvinnor och barn i tunisiska Bizerte låter författaren oss följa missionärernas arbete.

Skillnaderna och olikheterna lockade och inspirerade missionens kvinnor, uppdelningen i ”vi” och ”dom” rubbades ibland och vänskapsband knöts för livet. Men motsättningar och intressekonflikter fanns också. Hade det betydelse att missionärerna var kvinnor? Gjorde deras arbete någon skillnad och vad kan vi lära oss av dessa möten idag?

Artikelnr: 9789187675591 Kategorier: , ,
Författare

Catarina Lundström är historiker och skribent med en gedigen bakgrund inom kulturarvsfältet, verksam även som utredare och handläggare av kultur- och glesbygdsfrågor. 2005 publicerades hennes avhandling Fruars makt och omakt; kön, klass och kulturarv 1900–1940. Hon har även författat rapporten Kultur kan göra skillnad! En termometer och receptsamling om kultur i glesbygdstäta kommuner (2009) samt en samling krönikor med titeln I rörelse (2008). Catarina Lundström arbetar som regional biblioteksutvecklare i Östersund.

Fotografi: Bertil Johansson

Information
Författare

Catarina Lundström

ISBN

978-91-87675-59-1

Pris

229 kr

Sidantal

262 sid

Titel

Den goda viljan: Kvinnliga missionärer och koloniala möten i Tunisien och västra Jämtland

Press/bilder

Press/bilder