Kvinnor vid maktens sida

350.00 kr

1632–1772
Svante Norrhem

I 1600- och 1700-talets svenska stormaktstid myllrade det av kvinnor som var aktiva i det politiska maktspelet. De skaffade sig inflytande över beslut som kunde gynna det hushåll, den familj eller den släkt de själva tillhörde.

Kvinnorna påverkade utnämningar till höga poster, försökte styra utrikespolitiska allianser, strävade efter att förändra maktbalansen mellan rivaliserande grupperingar och agerade som medlare när egna familjemedlemmar hamnat i onåd. Forskarna har länge varit medvetna om att kvinnorna aktivt deltog i politiken men deras medverkan har ofta behandlats som en kuriositet.

Kvinnor vid maktens sida lyfter historikern Svante Norrhem fram den roll som inflytelserika politikers hustrur spelade under perioden 1632 till 1772. Männens maktutövning grundlades i deras eget hushåll och där fanns självständiga kvinnor med egna idéer som stöttade männen i sina värv.

Svante Norrhems spännande insikter i kvinnornas betydelse för beslutsfattandet och männens karriärer ökar vår förståelse för politiken i tidigmodern tid och beskriver en storslagen epok av okänd svensk kvinnohistoria.

 

Då denna titel trycks på beställning är leveranstiden längre.

Artikelnr: 9789185509454 Kategorier: ,
Beskrivning

Svante Norrhem, född 1962 i Ludvika, är sedan 2014 universitetslektor (docent) i historia vid Historiska institutionen i Lund. Dessförinnan har han varit verksam som professor i historia vid Umeå universitet. Han utbildade sig till ämneslärare i historia och svenska vid Umeå universitet och genomgick sedan forskarutbildning i Umeå och vid S:t Peters College, Oxfords universitet.

Han har tidigare skrivit böckerna Kvinnor vid maktens sida (Nordic Academic Press, 2007), Ebba Brahe. Makt och kärlek under stormaktstiden (Historiska Media, 2007), Christina och Carl Piper (Historiska Media, 2010) och Flattering Alliances. Scandinavia, diplomacy and the Austrian-French balance of Power 1648–1740 (tillsammans med Peter Lindström, Nordic Academic Press, 2013).  Nu är han aktuell med boken Mercenary Swedes.  French Subsidies to Sweden 1631–1796 (Nordic Academic Press, 2019).

Svante Norrhem har studerat informella politiska strukturer under 1600- och 1700-talet. Han har skrivit om lägre statstjänstemäns politiska inflytande och om elitkvinnors möjligheter att utöva politisk makt centralt och lokalt. Förutom detta har han också studerat homosexualitet i historien, främst genom en studie av homosexuellas liv på landsbygden under andra hälften av 1900-talet. Norrhem har publicerat två biografier där politiskt och ekonomiskt aktiva kvinnor står i centrum, samt vunnit Hertig Karls pris (2011) för sitt populärvetenskapliga författarskap.

Information
Boktyp

Häftad

Författare

Svante Norrhem

ISBN

978-91-85509-45-4

Tidigare upplaga

978-91-89116-91-7, Inbunden

Pris

350 kr

Sidantal

214 sid

Titel

Kvinnor vid maktens sida: 1632–1772

Utgiven

2007