En förtrollad värld

229.00 kr

Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669–1672
Göran Malmstedt

I förmodern tid levde befolkningen i en ”förtrollad” värld där det var självklart att övernaturliga makter och magiska krafter spelade en viktig och framträdande roll i tillvaron. Dessa föreställningar märktes bland annat i häxprocesserna som drevs runtom i Europa under 1500- och 1600-talen. Men hur ska vi förstå den världsbild som genomsyrade tiden?

Genom dokument från trolldomsrannsakningarna i Bohuslän under slutet av 1600-talet kan vi komma nära människorna och deras tankar om magi, drömmar och ordens makt. I rättsprotokollen studerar Göran Malmstedt olika aspekter av verklighetsuppfattning och mentalitet: domarnas frågor, vittnenas berättelser och de anklagades svar vittnar om hur människorna uppfattade sin omvärld. Hur kunde trolldom och till synes skiftande skepnader spela in i verkliga skeenden? Guds och djävulens plats i tillvaron tillhör också de fenomen som Malmstedt belyser.

Denna fängslande studie vänder sig till såväl forskare som till läsare utanför universiteten.

Artikelnr: 9789188661180 Kategorier: ,
Beskrivning

Göran Malmstedt (f. 1956) är professor i historia vid Göteborgs universitet. I sin forskning har han främst intresserat sig för den tidigmoderna perioden, och ämnen med en kulturhistorisk inriktning.

Han har tidigare bland annat publicerat Helgdagsreduktionen. Övergången från ett medeltida till ett modernt år i Sverige 1500–1800 (1994) och Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige (2002). Hasa senaste bok är En förtrollad värld: Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669–1672 (2017).

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Göran Malmstedt

ISBN

978-91-88661-18-0

Pris

229 kr

Sidantal

240 sid

Titel

En förtrollad värld: Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669–1672

Utgiven

2017

Press/bilder

Press/bilder