En jude är en jude är en jude…

219.00 kr

Representationer av ”juden” i svensk skämtpress omkring 1900–1930

 

Lars M Andersson

Under de tre första decennierna av 1900-talet var skämttidningarna ett viktigt inslag i såväl den framväxande masskulturen som i den politiska kulturen. I skämtpressen fick också antisemitismens bild av ”juden” som en ”rastyp” skild från majoritetsbefolkningen starkt fäste och snabb spridning.

I En jude är en jude är en jude… argumenterar författaren för att en ”salongsantisemitism” var självklar i Sverige under denna tid. Det var i den inflytelserika skämtpressen som även vardagsversionen av den nationella identiteten skapades. I boken drivs tesen att de anti-semitiska representationerna av ”juden” i skämtpressen ska tolkas mot bakgrund dels av anti-semitismens genomslag i den europeiska kulturen, dels utifrån det behov av nationell identitet som moderniseringsprocessen gav upphov till. ”Svenskheten” definierades i inte ringa grad i motsats till ”det judiska”. Antisemitismen blev viktig för att kunna beskriva det svenska.

Lars M Andersson undervisar på Historiska institutionen vid Lunds universitet. En jude är en jude är en jude… är hans doktorsavhandling. Han har tidigare tillsammans med Ulf Zander varit redaktör bland annat för antologierna In med historien! (1997) och Tänk om… Nio kontrafaktiska essäer (1999).

Slut i lager

Artikelnr: 9789185509928 Kategorier: , ,
Författare

Lars M Andersson

Information
Boktyp

Storformat A4

Författare

Lars M Andersson

ISBN

978-91-85509-92-8

Pris

219 kr

Sidantal

624 sid

Titel

En jude är en jude är en jude: Representationer av "juden" i svensk skämtpress omkring 1900–1930

Utgiven

2012