En ny kropp

209.00 kr

Essäer om medicinska visioner och personliga val

 

Susanne Lundin (red.)

En del saker berör människor till den grad att gängse normer och idéer ställs på huvudet. Synen på kroppen och hälsan är ett sådant fenomen. Den moderna biovetenskapen utgör i det sammanhanget en betydelsefull arena för mötet mellan människors drömmar och samhällets riktlinjer. Här ställs individers önskningar om exempelvis fysiskt välbefinnande mot övergripande värderingar – här formuleras och omformuleras synen på kropp, hälsa och identitet.

En ny kropp. Essäer om medicinska visioner och personliga val undersöker humanistiska och medicinska forskare samspelet mellan biomedicin, kultur och individ. Den moderna medicinen är en framgångsrik vetenskap med stor genomslagskraft i samhället. Samtidigt utgör biotekniken en kulturell drömmaskin, en tankekonstruktion bestående av goda och onda drömmar. Ur denna smältdegel av vetenskapliga erövringar och enskilda människors förväntningar växer en regelrätt bioteknisk förhoppningsindustri fram.

Artikelnr: 9789189116580 Kategorier: , ,
Författare

Susanne Lundin är professor i etnologi vid Lunds universitet där hon har skapat en framgångsrik tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Hennes arbete rör kulturanalyser av medicinsk frontlinjeforskning som bl.a. reproduktionsteknologi, genterapi, stamcellsforskning, transplantationer, xenotransplantationer samt prioriteringar i sjukvården. Hon är flitig anlitad som föreläsare på såväl vetenskapliga konferenser som till föredrag för allmänheten. Susanne Lundin har en omfattande publiceringshistorik med en stor mängd böcker och artiklar i internationella tidskrifter i bagaget.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Susanne Lundin

ISBN

978-91-89116-58-0

Pris

209 kr

Sidantal

204 sid

Titel

En ny kropp: Essäer om medicinska visioner och personliga val

Utgiven

2005