Från barnrikehus till sociala hyreskontrakt

225.00 kr

Den selektiva bostadspolitikens ursprung och förändring 1933–1994
Micael Nilsson

I Från barnrikehus till sociala hyreskontrakt belyser Micael Nilsson den svenska bostadspolitikens historia med fokus på hushållen med sämst ekonomi: de som inte klarar en vanlig hyra. Studien är den första i sitt slag och utgör en unik analys som kopplar samman de socialpolitiska vägvalen och den framväxande välfärdsstaten med hur bostadspolitiken utformats för invånarna med minst resurser.

Granskningen startar i 1930-talets satsningar på öronmärkta bostäder åt mindre bemedlade barnfamiljer, och lyfter sedan fram 1940- och 1950-talens selektiva bostadsstöd – nära besläktat med dagens social housing. Senare tar välfärdsstatens principer över och på 1980-talet kommer de sociala hyreskontrakten i bruk.

Micael Nilsson, sakkunnig vid Boverket, bidrar med ny kunskap om kommunernas roll i den sociala bostadsförsörjningen och pekar på hur kommunernas socialtjänst – i brist på andra stöd – fått en nyckelroll i den sociala bostadspolitiken. Han klarlägger att de fattigaste hushållen varken idag eller historiskt har blivit hjälpta av bostadsstöden på det sätt som nutidens debattörer och berättelser ger intryck av.

Allt taget är det här en viktig bok, som den som har något som helst intresse för bostads- och välfärdspolitisk historia inte kommer runt.

Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 81/2021

Artikelnr: 9789188909978 Kategorier: ,
Författare

Micael Nilsson, fil. dr, är verksam vid Boverket och arbetar främst med bostadssociala frågor. Han har medverkat till framtagandet av ett flertal rapporter och utredningar som behandlar bostadssociala eller bostadspolitiska frågor. 2017–2018 var han sekreterare i den statliga utredningen Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, SOU 2018:35.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Micael Nilsson

ISBN

978-91-88909-97-8

Pris

225 kr

Sidantal

244 sid

Titel

Från barnrikehus till sociala hyreskontrakt: Den selektiva bostadspolitikens ursprung och förändring 1933–1994

Utgiven

2021

Press/bilder

Press/bilder