Identity Dynamics

209.00 kr

and the Construction of Boundaries

 

Bo Petersson & Eric Clark (red.)

Vad är det som gör att grupper håller samman och agerar samfällt och vad får dem att distansera sig från andra grupper? I boken Identity Dynamics and the Construction of Boundaries analyserar de medverkande författarna hur identiteter konstrueras och gränser skapas. Två viktiga fenomen som hjälper till att ge en förståelse för många komplicerade politiska och sociala processer.

I boken diskuterar författarna kring teman som bland annat berör etnicitet, migration, rörlighet över gränser, nationalism och medborgarskap. Exempel hämtas från den europeiska unionens strävan efter integration och de dilemman som återfinns såväl inom unionen som hos enskilda europeiska länder.

I antologin medverkar skandinaviska forskare från ett flertal discipliner.

Slut i lager

Författare

Bo Petersson är professor i statsvetenskap och IMER (internationell migration och etniska relationer) vid Malmö högskola där han forskar om bl a nationalism, nationell identitet, aktuell rysk politik, politisk myt och legitimitet. Han är även prodekan för forsknings- och forskarutbildningsfrågor vid Fakulteten för kultur och samhälle vid Malmö högskola.

Eric Clark

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Bo Petersson, Eric Clark

ISBN

978-91-89116-43-6

Pris

209 kr

Sidantal

224 sid

Titel

Identity Dynamics: and the Construction of Boundaries

Utgiven

2003