Liv i rörelse

245.00 kr

Göteborgs befolkning och arbetsmarknad 1900–1950
Tobias Karlsson & Christer Lundh (red)

Att få sitt första jobb, bilda familj, byta bostad och arbete och så småningom lämna arbetsmarknaden är centrala händelser i allas liv. Trots detta lyfts växling­arna mellan livets faser sällan fram i traditionella histo­rieböcker.

I Liv i rörelse undersöker några forskare i ekonomisk historia levnadsbanor och rörelsemönster hos invånare i den mogna industristaden Göteborg mellan 1900 och 1950. Med hjälp av mantalskontorets register har skribenterna följt ett slumpmässigt urval göteborgare över tid, och presenterar här nya resultat av sin forskning.

Hur såg övergången från ungdom till vuxenliv ut för stadens invånare och vid vilken ålder nådde de sina högsta inkomster? I vilken utsträckning bytte de bostä­der, arbetsplatser och yrken? Hur stor var inflyttningen till Göteborg och hur snabbt integrerades de inflyttade på den lokala arbetsmarknaden? Författarnas frågor till materialet är nyansrika och svaren ger en djuplodande inblick i hur folk ”hade det” då.

 

Medverkande

Tobias Karlsson
Christer Lundh
Malin Nilsson
Stefan Öberg

 

”… dess vetenskapliga stringens, empiriska bredd och nytta för vidare forskning. Den är därtill välskriven och som antologi väl sammanhållen. Allt taget ett väl utfört arbets- och socialhistoriskt arbete.”

Hannes Rolf, Scandia 88:2, 2022

 

Läs en intervju med Christer Lundh kring boken, på Göteborgs universitets hemsida. 

Se ett seminarium kring boken med författarna Tobias Karlsson och Christer Lund, från Bokmässan i Göteborg 2022.

Artikelnr: 978-91-88909-94-7 Kategorier: ,
Beskrivning

Tobias Karlsson är docent i ekonomisk historia och verksam vid Lunds universitet. Han forskar om historiska arbetsförhållanden och arbetsmarknadsrelationer. Karlsson är redaktör för boken och medverkar i de två inledande kapitlen, i det avslutande kapitlet samt i kapitel 3. Inkomster över livs- och familjecykeln, 4. Arbetsmarknadens delar, 5. Kvinnor i avlönat husligt arbete samt 9. Mäns yrkesliv från medelålder till pension.

Christer Lundh är seniorprofessor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Hans forskning är inriktad mot historisk demografi och socialhistoria. Lundh är redaktör för boken och medverkar i de två inledande kapitlen, i det avslutande kapitlet samt i kapitel 3. Inkomster över livs- och familjecykeln, 5. Inflyttningar och internflyttningar och 6. Vägen till vuxenlivet.

Malin Nilsson är doktor i ekonomisk historia och verksam vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar om arbete och genus i industrisamhället. Nilsson medverkar i kapitel 7. Kvinnor i avlönat husligt arbete samt i 8. Hemsömmerskornas yrkesliv.

Stefan Öberg är doktor i ekonomisk historia. Han är verksam vid Göteborgs universitet och forskar om levnadsvillkor och hälsa. Öberg medverkar i kapitel 6. Vägen till vuxenlivet.

 

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Christer Lundh, Tobias Karlsson

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

Sidantal

292 sid

ISBN

978-91-88909-94-7

Pris

245 kr

Titel

Liv i rörelse. Göteborgs befolkning och arbetsmarknad 1900–1950

Utgiven

2022

Press/bilder

Press/bilder

Pressmeddelande