Lydnad i karolinernas tid

209.00 kr

 

 

Magnus Perlestam

Vad innebar »lydnad» bland svenska militärer kring sekelskiftet 1700? Ofta framställs relationen mellan befäl och soldater under Karl XII:s tid och senare som tämligen okomplicerad: officeren kunde med stor auktoritet förvänta sig ovillkorlig lydnad. Den bilden bygger dock oftare på luddiga antaganden om hur organisationen upprätthölls än på faktiska studier av kommandosituationerna.

Lydnad i karolinernas tid vill historikern Magnus Perlestam råda bot på kunskapsluckorna i ämnet genom att skärskåda den militära lydnaden under senkarolinsk tid inom såväl armén som flottan.´Författaren beskriver först lydnadsreglernas utformning i Karl XI:s krigsartiklar, och granskar sedan hur de praktiserades av de militära rättsutövarna.

Fanns det förmildrande omständigheter vid lydnadsbrott? Skilde man på officerarnas och de menigas lydnad? Vilket utrymme gavs för befälen att använda fysisk upptuktelse? Författaren analyserar de omständigheter som kunde ge upphov till olydnad och kompletterar bilden med en kartläggning av den »minerade terräng» som en ordergivare helst skulle ta i beaktande för att bli åtlydd.

Slut i lager

Artikelnr: 9789185509034 Kategori:
Författare

Magnus Perlestam (f. 1964), docent i historia, verksam vid Mittuniversitet i Sundsvall. Han disputerade på avhandlingen Den rotfaste bonden – myt eller verklighet? Brukaransvar i Ramkvilla socken 1620–1820. Efter avhandlingen orienterade han sig emot kulturanalys och manlighetsforskning, med speciellt fokus på den militära sfären under senkarolinsk tid. År 2008 utkom han med boken Lydnad i karolinernas tid. Därefter har Perlestam inriktat sig på militär vardagshistoria och de mindre strider som blossade upp i det lilla kriget under det stora nordiska kriget. På detta tema har han publicerat flera artiklar och Det lilla kriget – Skärmytslingar och kommenderingar under stora nordiska kriget åren 1702–1709 (2018) är hans första bok i ämnet.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Magnus Perlestam

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-85509-03-4

Pris

209 kr

Sidantal

208 sid

Titel

Lydnad i karolinernas tid

Utgiven

2008